Doorverwijzen

Doorverwijzen

Deze pagina is bedoeld voor u, als doorverwijzer en collega paramedici. Hier vindt u meer specifieke informatie over mijn dienstverlening. Heeft u vragen die ik hieronder niet beantwoord, neemt u dan contact met me op.

Slaaptherapie vanuit de oefentherapie Cesar 

 

Informatie voor verwijzers en collega paramedici

Slecht slapen is in menige praktijk een veelgehoord probleem. Nu is er gelukkig een effectieve eerstelijns behandelmethode die vergoed wordt door de zorgverzekeraars uit de aanvullende verzekering.

 

Vanuit de methode Van Dixhoorn voor adem- en ontspanningstherapie behandel ik al slaapstoornissen. Met de bijscholing van Francis Lanen, collega oefentherapie ben ik bijgeschoold op het gebied van slaapproblematiek, waarbij veel aandacht is besteed aan de wetenschappelijke onderbouwing van ons handelen. Voor meer informatie over de slaapoefentherapie: www.slaapoefentherapie.nl

Als Oefentherapeut streef ik naar het verminderen of verhelpen van het slaapprobleem middels het zelfbewust en zelfwerkzaam maken van de patiënt. Tijdens de ongeveer 5 a 10 behandelingen werkt de patiënt aan de belangrijkste aspecten die de kwaliteit van de nachtrust beïnvloeden. Het is een 24-uurs aanpak die de vicieuze cirkel weer de positieve kant op laat draaien.

 

Vanuit de psychosomatische Oefentherapie wordt bij het behandelen van slaapproblemen gekeken op een brede, holistische manier. Juist slaapproblemen verdienen een brede kijk en de eerder genoemde  24-uurs aanpak in de behandeling.

 

Feitelijk is de slaaptherapie qua structuur en aanpak vergelijkbaar met een “gewone” Oefentherapeutische behandeling. We doen een intake, vullen een passende klachtenvragenlijst in en maken een behandeldoel en behandelplan. In de daarop volgende behandelingen volgt de uitwerking van het behandelplan waarbij  we oog houden voor het brede scala aan invloeden op iemands rust en balans in het dagelijkse leven.

 

(zie verderop het bio-psycho-sociaal model). We eindigen met een nameting en een rapportage.

 

Het is mogelijk bij praktijk Fysiotherapie Achtse Barrier om mensen met slaapproblemen in een groep te behandelen. Wanneer de patiënt dit graag wil kan hij/zij contact opnemen om na te vragen of er instroom mogelijk is.

 

Daarnaast is de oefentherapeutische praktijkruimte qua inrichting en mogelijkheden prima geschikt. Een slaaptherapeut heeft de praktijkinrichting uitgebreid met de benodigdheden om slaaplessen te kunnen geven.

U kunt hierbij denken aan: Een echt matras, meerdere  soorten hoofdkussens, extra slaapkussens voor tussen de knieën of achter de rug, een fleece deken, warm water kruik, verduisteringsmasker voor over de ogen, een schemerlamp waarmee de praktijkruimte schemerig verlicht kan zijn.

 

Een sessie Slaaptherapie duurt tussen de 30 en 45 minuten behandeltijd voor de patiënt. Binnen deze tijd kan ik borg staan voor persoonlijke aandacht en kwaliteit van de behandeling.

 

De behandelingen van de slaaptherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

 • Inslaapproblemen
 • Doorslaapproblemen
 • Te vroeg wakker worden
 • Apneu
 • Nachtmerries
 • Nachtelijke paniek/angst
 • Nachtelijk zweten
 • Onrustige benen
 • Postoperatieve slaapproblemen
 • (Langdurig) gebruik van slaapmedicatie
 • Vaak wakker worden door pijn / piekeren / partner
 • Slaaphoudingsadviezen, steun- en hulpmiddelen bij het slapen.
 • Voor meer informatie, kijk op:
 • Ernstige moeheid in de ochtend
 • Tegen de dag en taken opzien
 • Futloosheid
 • Slechte concentratie
 • Neiging tot slapen overdag/’s avonds
 • Kort lontje, opvliegendheid
 • Doemdenken, het glas is half leeg.
 • Vergeetachtigheid
 • Besluiteloosheid
 • Verlaagd libido
 • Hartkloppingen, hoge bloeddruk
 • Verlaagde weerstand (snel ziek, ontstekingen)
 • Strijd of paniek in de nacht (ik MOET slapen)
 • Onmachtgevoelens
Voor meer informatie: download "de gezondheid gids"

Valpreventie, hoe past nordic walking hierin?

Samenwerking Praktijk Azuriet met Nordic Nature

 

Valpreventie, wanneer loop je risico?

Bent u het afgelopen jaar 1 keer bent gevallen, dan al kunt u eens nadenken over risico’s bij vallen.

 

Vaak gaat het goed, maar per jaar belanden 100.000 mensen op de eerste hulp ten gevolge van vallen en overlijden zelfs 2000 mensen door hersenletsel ten gevolge van vallen

 

Valrisico hangt samen met:

 • verminderde conditie en coördinatie
 • moeite met dubbeltaken
 • Medicijngebruik
 • gewrichtsproblemen, toegenomen stijfheid, verminderde conditie, bijvoorbeeld door een chronische aandoening zoals M. Parkinson, diabetes of COPD .

 

Vaak neemt, na 1 keer vallen, de valangst toe.

 

Bij Azuriet, aangesloten bij ValNet, wordt een screening gedaan om beter het valrisico in kaart te brengen en welke aanpak voor u van belang is.

 

Interventies kunnen zijn op het gebied van bewegen, maar ook door aanpassen medicatie, verbeteringen aan schoeisel of een andere bril.

 

Dit jaar start een unieke samenwerking

Valpreventie via valtechnieken wordt u aangeboden door Lisette Weijers (Azuriet), oefentherapeut Cesar, aangesloten bij Valnet.

 

Jacqueline Koehler (Nordic Nature) bied u de basiscursus nordic walking aan, die zeer geschikt is de belangrijke spiergroepen te trainen die nodig zijn om effectiever te reageren op verstoringen van uw evenwicht.

 

Daarnaast blijft u makkelijker soepel door de beweging van de wervelkolom en borstkas tijdens het lopen op deze manier.

 

Deze vorm van bewegen is geschikt voor veel mensen doordat de belasting meer verdeeld wordt over het hele lichaam, terwijl hart en longen conditioneel worden uitgedaagd op matig intensief niveau.

 

Als u eerst een screening wil laten afnemen, kunt u daarvoor een individuele afspraak maken bij Lisette Weijers

Chronische pijn

 

In deze praktijk wordt gewerkt met de benadering vanuit het Chronisch Pijn Protocol en SOLKnet, vanuit de psychosomatische oefentherapie

 

Chronische pijn is goedaardige pijn die langer dan drie maanden aanhoud.

Meer specifiek:

Doelgroep voor behandeling volgens het protocol chronische pijn zijn mensen die onverklaarde pijnklachten hebben, maar ook degenen die langdurige klachten hebben waar de voorgaande therapieën geen resultaat hebben gehad en waarbij het functioneren sterk is afgenomen.

Hierbij kun je denken aan aspecifieke lage rugklachten, nekklachten, hoofdpijn, whiplash en fibromyalgie

 

Afhankelijk van de hulpvraag wordt een traject afgesproken.

 

De behandeling maakt gebruik van motiverende gespreksvoering, pijneducatie en graded activity.

Hierdoor wordt uitgegaan van hetgeen de cliënt zelf belangrijk vind, zoals lopend de kinderen naar school brengen of weer musiceren.

In de eerste behandelingen wordt daarom vooral aandacht besteed aan uitwerken van de hulpvraag en pijneducatie. Pijnvermindering is heel duidelijk geen doel, hoewel bij slagen van de behandeling dit wel kan optreden.

Ook de omgeving, bv de partner wordt betrokken, vooral om inzicht te krijgen in de in stand houdende factoren.

De hulpvraag wordt zeer concreet en met een tijdspad beschreven en visueel gemaakt, net als de vorderingen. Hierin kunnen meerdere doelen vastgelegd worden

Voorbeeld: in 2 maanden tijd in 20 minuten heen en terug kunnen lopen met 5 minuten staan op het schoolplein. In 2 maanden tijd per dag 1 uur kunnen besteden aan licht huishoudelijk werk (ook dit wordt omschreven).

Het doel en de grafiek met vorderingen worden door de cliënt zelf bijgehouden en gebruikt voor tussenevaluatie en communicatie naar de omgeving.

 

Toegevoegde waarde van de psychosomatische therapie

 

Gedachten (over de klacht, oorzaak of gevolgen ervan), de bijbehorende emotie en gedrag zijn bepalend voor het verloop van de behandeling

Ik maak daarom in een deel van de behandeling gebruik van cognitieve therapie.

Als dit aspect erg complex is, kan worden gekozen voor samenwerking met de psycholoog, zodat zowel cognitie als de fysieke benadering voldoende aan bod komen.

 

Vergoeding is afhankelijk van de aanvullende verzekering.

 

Psychosomatische oefentherapie (PSOT)

 

Gewerkt wordt vanuit het biopsychosociale model.

 

Klachten:

Somatische symptomen

 • Hoofdpijn
 • SOLK
 • Aanhoudende vermoeidheid
 • Benauwdheid
 • Lage rugpijn
 • Slaapproblemen
 • Hartkloppingen

 

Psychische symptomen

 • Gejaagdheid
 • Concentratieproblemen
 • Lusteloosheid
 • Piekeren
 • Angst
 • Irritatie

 

Gedragsmatige symptomen

 • Minder presteren
 • Meer fouten maken
 • Chaotisch gedrag
 • Woede-uitbarstingen
 • Huilbuien
 • Vermijden van sociale contacten

 

Intake: Hierin wordt een psychosociale screening gedaan, waarin oa aandacht wordt besteed aan het gezin van herkomst en huidige situatie, copingstijl, cognities, emoties en gedrag.(CEGS)

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van klinimetrie: zoals de beknopte stresslijst voor distress en somatisatie; 4 DKL en/of MBI, GAF en MAF

 

De CEGS worden uitgewerkt in de Oefentherapeutische diagnose

 

Behandeling:

Hierin wordt gewerkt met :

Therapeutisch gesprek: verhelderen probleem en copingstijl, verwerking (verandering, verlies)

Cognitieve therapie:bespreken cognities, emoties en gedrag, positief aanpassen (cognitieve therapie

Ontspanningstherapie: meest gebruik ik de Van Dixhoornmethode omdat deze laagdrempelig is en ook goede ondersteuning via handgrepen kan bieden

Huiswerkopdrachten: te denken aan het doen van (ontspannings-)oefeningen, bijhouden van dagboek over gedachten, emoties en gedrag, uitproberen nieuw gedrag en positief denken.